Uppsala : freedom #flotilla protest , Manifestation mot blockaden av Gaza idag klockan 17.00Med anledning av den israeliska militärens aktion mot Frihetsflottan/Ship to Gaza i morse genomförs idag klockan 17.00 en manifestation mot blockaden av Gaza på Stora Torget. 

Manifestationen arrangeras av Ship to
Gaza i Uppsala. Socialdemokraterna är medarrangörer.

Sprid denna information via dina kontakter. Det är viktigt att vi är många som visar vår solidaritet med Gazas befolkning.
Du återfinner Mona Sahlins, Lars Ohlys och Maria Wetterstrands uttalande i frågan längre ner i detta mail.
Med vänliga hälsningar
Peter Gustavsson
För
Uppsala arbetarekommun
Rödgröna fördömer
Israels aktion
Rödgröna fördömer
Israels aktion. Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand i ett gemensamt uttalande:
-Vi fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar och övervåld mot de humanitära aktivister som försökt forsla förnödenheter till
Gaza med båt. Aktionen är ytterst allvarlig och har den inträffat på internationellt vatten står detta helt i strid mot folkrätten.
-
Israels blockad av Gaza gör hela området till ett gigantiskt utomhusfängelse där Israel kontrollerar allt som tillåts komma in eller ut. Detta har lett till ekonomisk katastrof, massarbetslöshet och lidande för Gazas beflolkning. För detta bär Israel ansvaret. Israels allt hårdare attacker mot fredligt motstånd liksom blockaden och ockupationen i hela Palestina måste få ett slut.
-Gazas befolkning måste få leva i frihet, demokrati och med mänskliga rättigheter.DE HÄR SVENSKARNA ÄR OMBORD:
- Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen, 
- Mehmet Kaplan, riksdagsledamot (mp), tidigare presstalesman för Sveriges muslimska råd, och ordförande för Sveriges unga muslimer; 
- Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef; 
- Henry Ascher, barnläkare, forskare i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred; 
- Viktoria Strand, överläkare, medlem i Appell
Gaza; 
- Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to
Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred; 
- Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza; 
- Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet; 
- Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna Sverige; 
- Amil Sarsour, ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i
Uppsala; 
- Edda Manga, disputerad i idéhistoria, föreläsare, debattör. 
Källa: TT