Sweden, Visby : Vad händer efter Ship to #Gaza?

Attackerna mot Ship to Gaza har åter riktat fokus mot den långvariga konflikten i Mellanöstern mellan israeler och palestinier. Samtidigt avslutas processer inom FN och EU som berör relationen med regionen. Kommer det som nu skett förändra omvärldens inställning och vilja att gå från ord till handling och se till att verkliga steg tas mot fred? Hur ser en ny strategi ut för Gaza, hur kan en verklig fredsprocess skapas och vilken roll kan omvärlden spela?


Medverkande: Mehmet Kaplan, riksdagsledamot (MP) och deltagare i Ship to
Gaza, Anna Jardfelt Melvin, tillträdande direktör Utrikespolitiska Institutet m.fl. Moderator är Christoffer Sjöholm, generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

ÖLJ SEMINARIET LIVE PÅ www.sakerhetspolitisktsommartorg.se

Arrangörer: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, IKFF och Utrikespolitiska Institutet
Date:
Tuesday, July 6, 2010
Time:
1:30pm - 2:30pm
Location:
Säkerhetspolitiskt sommartorg, Visby Hamnplan 5