Festival: Bangor to Bethlehem / O Fangor I Fethlehem


This International Festival for Palestine will be held at Hendre Hall near Bangor (Jn 12 on the A55), an old Victorian farm beautifully located on the edge of Snowdonia. The weekend offers prominent speakers, discussion, live music, comedy, films and family entertainment. Camping wil be available.


Join us for a weekend of celebration and cultural and political exchange. We aim to support environmental resistance in the city of Bethlehem, in Palestine: profits will go the Bustan Qaraaqa permaculture farm, a project established by former students of Bangor University in support of community sustainability and in opposition to land-use policies in Israel-Palestine.

• TONY BENN Veteran politician, activist, patron of the Palestine Solidariy Campaign (PSC): The People and Political Progress

• IVOR DEMBINA Comedian, with his performance of 'This is not a Subject for Comedy' • DISCUSSION PANEL with speakers from Gaza discussing life under siege or in exile.

• 2 films by TONE ANDERSEN, the Norwegian journalist: My Land and A Stone’s Throw Away

• Live music with BANDABACANA, STEVE EAVES, GWILYM MORUS, JOHN LAWRENCE, LATIN GROOVE COLLECTIVE

• Genuine Palestinian food

• Tickets for the whole weekend are available at £23 from Galeri Caernarfon, 01286 685222http://www.galericaernarfon.com

Day/ evening tickets will be available on the door.

• Camping available on site £3 per person one night, £5 two nights, third night negotiable.

• Full programme will be available soon!

O FANGOR I FETHLEHEM

Dydd Gwener Ebrill 16 tan -Dydd Sul Ebrill 18 2010

Cynhelir yr ^wyl ryngwladol hon dros Balesteina yn Neuadd Hendre ger Bangor (cyff.12 yr A55), hen ffermdy o oes Fictoria, lleoliad braf ar ffiniau Eryri. Cyflwynir penwythnos o siaradwyr blaenllaw,trafodaeth, cerddoriaeth fyw, comedi, ffilmiau ac adloniant i’r teulu. Gwersylla ar gael.

Ymunwch â ni am benwythnos o ddathliad a chyfnewid gwleidyddol a dywylliannol. Cefnogwn wrthsafiad amgylcheddol yn ninas Bethlehem, Palesteina: bydd elw yn mynd tuag at fferm amaeth parhaol Bustan Qaraaqa, prosiect a sefydlwyd gan cyn-fyfyrwyr Prifysgol Bangor i gefnogi cynaliadwyaeth cymunedol ac i wrthwynebu polisiau defnydd tir yn Israel-Palesteina.

• TONY BENN Gwleidydd profiadol, gweithredydd, noddwr yr Ymgyrch Cefnogi Palesteina (PSC): Y Werin a Chynnydd Gwleidyddol.

• IVOR DEMBINA Digrifwr gyda’i berrformiad: Dydy hyn ddim yn bwnc addas i gomedi.

• PANEL HAWL I HOLI gyda siarawyr gwâdd o Gaza yn trafod bywyd o dan warchae neu alltudiaeth.

• 2 ffilm gan TONE ANDERSEN gohebydd o Norwy: 'My Land ac A Stone’s Throw Away'

• Cerddoriaeth fyw gyda BANDABACANA, STEVE EAVES, GWILYM MORUS, JOHN LAWRENCE, LATIN GROOVE COLLECTIVE

• Bwyd go iawn Palesteinaidd

• Mae tocynnau ar gyfer y penwythnos cyfan ar gael am £23 oddi wrth y Galeri, Caernarfon 01286 685222. www.galericaernarfon.comStart Time: Friday, April 16, 2010 at 4:00pm
End Time: Sunday, April 18, 2010 at 7:00pm
Location: Neuadd Hendre Hall
Street: Ffordd Aber Road, Tal y Bont, LL57 3YP
City/Town: Bangor, Wales